• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)AU$ 0.00
18/01/2023 erik.vu@qlmgroup.com

AUSTRALIA stand 19-26 Jan 2023

visit Nguyen Hue Flower Street Festival HCMC

The QLM Label Makers Marketing team were privileged to be engaged to provide the design services for the Australian Consulate General – Ho Chi Minh City – AUSTRALIA – stand at the 2023 Nguyen Hue Spring Flower Street Festival, being held from 19-26 January 2023. The theme for the Nguyen Hue Spring Flower Street follows the zodiac of the Lunar New Year, with 2023 being the Year of the Cat in Vietnam (whilst it is the Year of the Rabbit for other countries*).

 

Nguyen Hue Spring Flower Street is a pedestrian area in the centre of Ho Chi Minh City and it is decorated with  a dazzling display of flowers, plants and many references to the Year of the Cat. Visited by hundreds of thousands of visitors during the festival, the history of the event is to pay tribute to the previous flower market that was once located there on a canal (before it was filled to become a street). 

 

The live flowers and plants used on the AUSTRALIA stand represent a big hug, inviting you in to an interactive space where you can take photos with beautiful and iconic images of Australia. Popular local ‘Tet’ plants include a blanket of Cúc mâm xôi (garden mums) and Mào gà lửa hồng (Scarlet plumosa) that are used to represent the beach and ‘flags’ of the Australian lifeguards that protect our beaches. These are presented in front of a variety of Heliconias that are symbolic of plants found in our lush tropical rainforests.

 

QLM vinh dự được thiết kế cho tiểu cảnh của Tổng lãnh sự quán Australia – Tp. Hồ Chí Minh tại Đường hoa Tết Nguyễn Huệ 2023, được tổ chức từ ngày 19-26 tháng 1, 2023.

The logo on the AUSTRALIA VIETNAM stand celebrates the 50th anniversary of diplomatic relations between Australia and Vietnam, whilst embracing the celebration that is Tet (Lunar New Year). There will be many events held throughout the year to celebrate this. Be sure to check the Australian Consulate General – Ho Chi Minh City  website for more details.

Mẫu thiết kế của chúng tôi nhằm chúc mừng 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam cũng như Tết Nguyên Đán cổ truyền.

 

The iconic Australian Koala, whose name is derived from Dharug (an indigenous Australian language) meaning “no drink”, is symbolic of the important relationship between plants, climate and survival.   The Koala sits in front of one of our iconic Australian Beaches.

Gấu túi Koala là sinh vật biểu tượng của Australia, tên gọi của nó bắt nguồn từ Dharug (một ngôn ngữ bản địa Australia) có nghĩa là “không uống”, tượng trưng cho mối liên kết chặt chẽ giữa thực vật và khí hậu đối với sự sống. Chú gấu Koala ngồi trước bãi biển Australia là hình ảnh mang tính biểu tượng của chúng tôi.

The dot patterns on the design are created by Australian Indigenous Artist: Tony Wilson, and symbolise Vietnam in the North and Australia in the South. Tony’s work is heavily influenced by his cultural heritage, interactions with people and their environments.

Các họa tiết chấm bi trên thiết kế do Nghệ sĩ bản địa Australia: Tony Wilson sáng tạo, tượng trưng cho Việt Nam ở phía Bắc và Australia ở phía Nam. Các tác phẩm nghệ thuật của Tony được khơi nguồn cảm hứng rất lớn từ các di sản văn hóa, sự tương tác giữa con người và môi trường xung quanh. 

The Koala wears Native Australian flowers Blue leschenaultia and also holds a small bunch of Wattle. Wattle is the floral emblem of Australia and represents the national colours of green and gold. Wattle blooms in Spring and is widely used in Aboriginal culture for food, medicine and to make tools.

Chú gấu Koala đội vòng hoa leschenaultia xanh tím của người Australia bản địa trên đầu và cầm trên tay bó hoa keo vàng. Hoa keo vàng (hay mimosa Đà Lạt) cũng là loài hoa biểu tượng với màu xanh và vàng đặc trưng của Australia. Cây keo nở hoa vào mùa xuân và được sử dụng rộng rãi trong nền văn hóa thổ dân để làm thực phẩm, thuốc men và chế tạo công cụ.

Lucky Money Envelopes (‘li xi’- Southern, ‘tien mung tuoi’ – Northern) are the traditional custom given during Lunar New Year holidays to create great memories and bring good fortune to the upcoming year.

Phong Lì xì (‘lì xì’- Miền Nam, ‘tiền mừng tuổi’ – Miền Bắc) là phong tục truyền thống được trao trong những ngày Tết Nguyên Đán thay cho những lời chúc tốt lành và may mắn cho năm mới.

heads in Australia stand at Nguyen Hue

 

If you get a chance to visit Ho Chi Minh City and the Nguyen Hue Flower Festival we hope you love the stand design.Be sure to take a photo with our cute Kangaroo and Koala characters as you celebrate 2023: the Year of the Cat.

Nếu bạn có cơ hội ghé thăm Đường hoa Nguyễn Huệ tại Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích tiểu cảnh nhỏ xinh này hãy nhớ chụp hình với chú Kangaroo và Koala dễ thương của chúng tôi khi tham quan đường hoa Quý Mão 2023 nhé!

 

*The cat is the 4th animal of the zodiac for the Lunar New Year. It is suggested by some that the use of an Ancient Chinese word pronounced “Mao” to describe rabbits (at the time) sounded very similar to the Vietnamese word for cat: “Meo” which means cat, and that is why Vietnam adopted the cat instead of the rabbit. Whatever the reason, Vietnam uses the cat to symbolise sensual and delicate personalities, combined with beauty and harmony. Cats also have a playful, strong and sneaky personality and many designs around Vietnam use this for both fun and stylish aesthetics.

 

CONTACT US TO BRING YOUR LABELS ALIVE